De Alliance van Parket Fabrikanten en Importeurs

De parket Alliance is de representatieve branchevereniging van Nederlandse Parket producenten.

De parket Alliance werd in 1940 opgericht. Wij zijn trots op de enorme range aan kwaliteitsproducten die de Parket Alliance leden maken en die zowel nationaal als internationaal naam hebben gemaakt. Maar we zijn ook trots op de passie en het vakmanschap, de creativiteit en het ondernemerschap van onze leden. Dat verdient een sterke en actieve branchevereniging, die meer biedt dan juridische en personele ondersteuning alleen. Parket Alliance ziet het als doel en uitdaging door krachtenbundeling deze mooie Nederlandse branche nationaal en internationaal te promoten.

Uitdagingen en ambities

Parket Alliance wil het imago en de concurrentiepositie van de branche nationaal en internationaal verbeteren door innovatie en economische waarde tastbaar en zichtbaar te maken. Innovatie en duurzaamheid ziet Parket Alliance als een toegevoegde waarde in moderne (product)toepassingen.

De leden van Parket Alliance zijn in de basis al sterk onderling verbonden. Het gaat doorgaans om familiebedrijven waar een grote diversiteit aan hoogwaardige producten wordt gemaakt. In de bedrijven is veel kennis en kunde aanwezig over producten, grondstoffen en productinnovatie. Zij werken op een creatieve manier aan vernieuwing en kiezen bewust voor duurzaam ondernemen.

  • Parket Alliance wil op deze sterke basis voortbouwen door onder andere:
  • bijeenkomsten te organiseren om kennis en kunde te delen
  • samenwerking tussen leden en toeleveranciers en afnemers te bevorderen
  • handelsmissies en beursdeelnames te initiëren
  • collectief exportpotentieel te ontwikkelen
  • het thema duurzaamheid te laden
  • collectieve promotiemiddelen te ontwikkelen

Met deze gezamenlijke initiatieven creëert de Parket Alliance een economische meerwaarde voor de maakindustrie die noodzakelijk is om de nationale en internationale concurrentiepositie te behouden en te versterken. Parket Alliance is lid van de Europese Parket Federatie (FEP).


Contact secretariaat Parket Alliance:

Dr. Hub van Doorneweg 179
Postbus 925
5000 AX Tilburg

Tel: 013-4688959
Fax: 013-4671300

secretariaat@parketalliance.nl
info@parketalliance.nl

Activiteiten en doelstellingen

De Parket Alliance kent onder meer de volgende activiteiten en doelstellingen:

- Het verdiepen van de technische kennis onder de leden. De leden trekken waar mogelijk één lijn. Ook naar buiten toe, onder meer door middel van het bijdragen aan de totstandkoming van uniforme leginstructies.

- Het verhogen van het kwaliteitsniveau in de branche, onder meer door het uitdragen van gezamenlijke en eenduidige standpunten.

- Jaarlijkse evaluatie van de Nederlandse markt met betrekking tot de grootte van de markt en de trends daarin krijgen de leden de beschikking over directe en nuttige marktinformatie met betrekking tot de grootte van de Nederlandse markt en de trends daarin.

- Externe marktinformatie wordt gezamenlijk ingekocht en geanalyseerd.

- Het behalen van schaalvoordelen als er een gezamenlijk branche– of bedrijfsbelang is, bijvoorbeeld een collectieve kredietverzekering.

- Er bestaat een duidelijk en eenduidig klachtenbeoordeling, –afhandeling en vergoedingensysteem. De Parket Alliance kent vaste externe deskundigen waarmee regelmatig vaktechnisch overleg is.


- Er vindt externe communicatie plaats over Parket Alliance–leden en hun producten, onder meer via Parketplein en andere media.

- De leveringsvoorwaarden zijn onder meer vastgelegd in eenduidige Parket Alliance–Verkoop en Leveringsvoorwaarden.

- Er worden warme banden onderhouden met detaillistenverenigingen.

- Door middel van het CAO-overleg met vakbondenvinden op centraal niveau onderhandelingen plaats over de arbeidsvoorwaarden  van het personeel.

- De Parket Alliance participeert actief in de Europese Parket Federatie (FEP) te Brussel.

- De sociale contacten en informele informatie–uitwisseling onder de leden worden bevorderd door het organiseren van ledenbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en andere netwerk-activiteiten.